Maskinen säger "Dags för Inspektion, Ring Credifon."
 • Tryck på knappen med en pengasäck
 • Mata in din säkerhetskod
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in att maskinen ska hämta hem 0 kronor och tryck sen OK
 • Bekräfta belopp genom att trycka OK
 • Efter att laddningen är klar så ska det gå att använda maskinen som vanligt
Frankeringsmaskin känner inte av färgpatronen

Ta ut patronen och starta om maskinen utan färgpatron. Byt patron när frankeringsmaskin säger att den saknas. Känner maskin inte igen patronen så kan ni ha fått fel färgpatron. Kontrollera förpackningen som patronen kom i. Det finns ett part-nummer på den nya patron som ska överensstämma med den gamla färgpatronen. Har ni fått fel, kontakta vår kundtjänst, tel: 08-445 97 80.

Har maskinen låst sig. (IS modellerna)

Är det problem att få maskin att fungera? Prova följande:

Stäng av maskinen, bryt strömmen helt, ta ut licensmätaren (bara när det är strömlöst). Starta om frankeringsmaskinen utan licensmätare, när den är klar så bryt strömmen igen, montera tillbaka licensmätaren och startamaskin igen. Om inte det fungerar, ring service, tel: 08-445 97 80.

Vågen väger fel. (IJ modellerna intrigerad våg utan display)

Samma utgångsläge med minus vikt fast här måste man gå in till en tjänst.

Tryck på våg-tangenten och gör som vanligt, välj tjänst tills du kommer till vägning. Är det minus vikt så tryck två ggr. på våg-tangenten så nollställer den sig

Vågen väger fel. (IS modellerna)
 • Tryck på Meny
 • Välj nummer 2 som är inställningar.
 • Välj sen nummer 5 som är 0-ställ vågplattan och följ instruktionerna på displayen.
Dåligt tryck

Ta ut patron och prova att göra rent printhuvudet med en fuktad servett eller medföljande rengöringsduk som följer med varje färgpatron man byter. Eller så kör man rengöringsprogrammet i maskinen. Tryck på Menu tangenten, stega sedan till bläckpatron och tryck på OK tangenten. Välj sedan rengöring av färgpatron och tryck på OK, när det är klart, gå tillbaka till frankeringsläge och testa. Går att göra fler gånger om det behövs.

Är det vanligt förekommande så kanske man måste byta patron eller kalla på service. Det kan vara så att frankeringsmaskin har samlat på sig för mycket bläck under en viss tid som i sin tur gör att uppsamlingsbehållarna samt rengöringsbladen är fulla med gammalt restbläck. Kan också ses om det är bläck utanför maskin eller om den kladdar på baksidan av kuvertet. Det gör nämligen så att rengöringen av färgpatronen inte fungerar som den ska och bläcket torkar. Kan också påverkas om man frankerar på fel sätt se: "Det går åt för mycket bläck"

Det går åt för mycket bläck

Ni ska inte byta bläck när den börjar larma det ska vara helt slut innan bytet genomförs. Om ni bara tar ett kuvert i taget vid frankering så gör den också en rengöring vid varje tillfälle. För att spara på bläck samt service så försök att samla posten till slutet av dagen en timme innan postgång. Sortera in posten i rätt viktklass samt önskad tjänst. Frankera nu löpande och ändra när ni byter kuvert med en annan tjänst.

Bläckmängden i patronen är baserad på storlek av maskin som ska vara anpassad till kundens behov. Alltså liten maskin mindre bläck och för större maskin mera bläck. Det är flera olika klasser beroende på kundens behov, så köp inte för liten maskin i förhållande till mängden brev som ni frankerar för då kan ni uppleva att ni får byta färg för ofta och det blir dyrare i slutänden.

Bläcket tar slut

Bläcket ska larma när det är ungefär 20% kvar.

När det larmar så behöver man inte byta bläcket på en gång, du har god tid att beställa.

Byt inte förrän den säger att det är helt slut.

När du byter färgpatron så vill den göra ett testtryck för att justera in skrivarhuvudet Så att printbilden blir så bra som möjligt. Efter provtryck så ska ni välja det rakaste sträcket genom att displayen markera med en bokstav det som ligger närmast. Tryck sedan på OK tangenten.

Nu kan ni frankera

Inget saknas
 • Tryck på menu tangenten stega med höger pil tills du kommer till välj utskrift.
 • Tryck på OK tangenten och stega med höger pil till frankostämpel och tryck på tangenten OK.
 • När den är klar så tryck på C-tangenten och tills ni är tillbaka till Frankeringsläge.
Felmeddelande Ingen reklam
 • Se till att frankeringsmaskin är ansluten till ett analogt telenät innan nästa steg.
 • Tryck på menu tangenten stega med vänster pil tills ni kommer till OLS menu.
 • Tryck på OK tangenten sedan stegar ni till höger en gång då står det statistik och överföringar, tryck på OK tangenten och maskin ansluter till vår server.
 • När den är klar så tryck på tangenten OK och stega tillbaka till Frankeringsläge genom att trycka på C-tangenten.
Felmeddelande vid anslutning

Amount is to high = Beloppet du försöker att ladda ner är för högt. försök med ett lägre belopp eller ta kontakt med posten för att följa transaktionerna till licenskontot (OCRnr.) Eller med den som har fört över pengarna. Tänk på att det kan ta upp till 3 arbetsdagar innan pengarna är på plats på kontot. Våra överföringar sker kl. 11:00 samt kl. 15:00 varje dag.

Transmission failure = Överföring misslyckad, avbruten under överföring av data. Linjen kan ha störningar eller så kan det vara glapp i anslutningen. Ta telekabeln och pröva att göra om anslutningen i väggen samt frankeringsmaskin och testa igen. Om det kan förekomma störningar så ta kontakt med er teleleverantör. Kan också märkas på övrig telefoni om ni har problem med samtal eller liknande problem. Har ni larm på samma analoga linje eller en kortterminal så kan det störa kommunikationen.Prova att koppla bort andra enheter som är anslutna på samma linje och prova igen.

Anslutningsproblem

Kontrollera att frankeringsmaskin är ansluten med en telekabel eller nätverkskabel. Följ kabeln till anslutningen i väggen eller till den enhet som förmedlar anslutningen till vår server.

Är det samma uttag som den brukar ha? Om ni inte vet. Fråga då någon som har anslutit frankeringsmaskin tidigare eller testa de andra uttagen.

Är det en analog telelinje som ni använder och inte vet var den ska sitta? Leta då efter en faxutgång det är nämligen en analog linje. IP-telefoni fungerar inte, om du inte har en omvandlare kopplad.

Har ni nyligen ändrat er växel eller telefoni? Frankeringsmaskin är förprogrammerad med de telefonnummer samt prefix (växelnummer t.ex. 00) som ni har haft tidigare, så kontrollera att det är samma förutsättningar, annars måste man programmera om frankeringsmaskin.

Om du har nätverkskopplat och ni får vid anslutningen på frankeringsmaskinen signal av grönt blinkande ljus samt ett fast gult ljus så har ni i alla fall en fungerande anslutning. Lyser det inte så är inte linjen aktiv och man bör prova byta kabel eller uttag. Fungerar det inte i alla fall, även om ni får ljus signal eller inte. Ta då kontakt med någon som tar hand om IT-nätet och ta kontakt med oss för övrig information eller hjälp.

Maskinen säger "Anslut till cfon, Tryck portoknapp".
 • Tryck på knappen med en pengasäck
 • Välj ”Ladda porto?” genom att markera den och trycka OK.
 • Mata in din säkerhetskod
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in att maskinen ska hämta hem 0 kronor och tryck sen OK
 • Bekräfta belopp genom att trycka OK
 • Efter att laddningen är klar så ska det gå att använda maskinen som vanligt
Maskinen säger DPA 03-023 och att du ska göra en nolladdning
 • Utgå ifrån frankeringsläget
 • Tryck på knappen med en tre mynt
 • Välj ”Revision” genom att markera den och trycka OK.
 • Efter att maskinen är klar så ska det gå att använda maskinen som vanligt
Hur gör jag för att ladda min IS240/280/350/420/440/480?
 • Starta upp maskinen
 • Tryck på knappen med en "3 mynt"
 • Välj ”2. Kredit" genom att markera den och trycka OK.
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in det belopp som ni vill ladda er frankeringsmaskin med och avsluta med OK
 • Laddning sker nu automatiskt och ni kan snart använda er maskin.
 • Tryck "hus" för att återgå till frankeringsmeny
Hur gör jag för att ladda min IJ35/45?
 • Starta upp maskinen
 • Tryck på knappen med en pengasäck
 • Mata in din säkerhetskod
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in det belopp som ni vill ladda er frankeringsmaskin med och avsluta med OK
 • Bekräfta belopp genom att trycka OK
 • Laddning sker nu automatiskt och ni kan snart använda er maskin.
Hur gör jag för att ladda min IJ25OLS?
 • Starta upp maskinen
 • Tryck på knappen med en pengasäck
 • Välj ”Ladda porto?” genom att markera den och trycka OK.
 • Mata in din säkerhetskod
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in det belopp som ni vill ladda er frankeringsmaskin med och avsluta med OK
 • Bekräfta belopp genom att trycka OK
 • Laddning sker nu automatiskt och ni kan snart använda er maskin.
Vad är administratörskoden?
 • 09430 - Till hela IS-serien
 • 9430 - Till hela IJ-serien
Hur gör jag för att ladda min IJ25OLS?
 • Starta upp maskinen
 • Tryck på knappen med en pengasäck
 • Välj ”Ladda porto?” genom att markera den och trycka OK.
 • Mata in din säkerhetskod
 • Skriv med hjälp av siffertangenterna in det belopp som ni vill ladda er frankeringsmaskin med och avsluta med OK
 • Bekräfta belopp genom att trycka OK
 • Laddning sker nu automatiskt och ni kan snart använda er maskin.