Kern 4000

Kern 4000 möjliggör att man enkelt, snabbt och korrekt hanterar kuverteringsjobb upp till C4 format.