Neopurchase är en inköpsportal som stödjer inköpsprocessen ifrån start till mål vid inköp. Företaget får en egen inköpsportal för de produkter och tjänster som är relevanta för just ditt företag. När ni handlar via er Neopurchase portal så vet ni att ni använder de avtal ni har gjort. Det är med era förhandlade priserna och er attestprocess för att säkerställa att inköpen är godkända innan de verkligen görs.  Neopurchase-portalen kan innehålla såväl egna interna produkter som artiklar ifrån externa leverantörer.

NeoPurchase – Inköpslösning