Den säkra brevöppnaren

Specifikationer

Kapacitet

300 brev/minut

Kuvertstorlek Min.

90 x 140 mm

Kuvertstorlek Max.

260 x 330 mm