Uppnå mer med din marknadsföring

Uppnå mer med din marknadsföring

05/24/2018

Dagens kunder har ett stort urval och de bombarderas ständigt av företag som försöker att kontakta dem via flera olika kanaler. För att gå igenom bruset och ge en acceptabel avkastning måste marknadsföringen göra intryck. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att se till att budskapet når rätt kunder på rätt sätt – dvs. att det är riktat och anpassat.

Förfarandet att framställa och sprida marknadskommunikation ska vara så enkelt och effektivt som möjligt. Samtidigt vill företagen också att kunderna ska få de budskap som är rätt för dem – de vill att de ska vara både skräddarsydda och riktade. Problemet är att det går långsamt att göra detta manuellt och det blir lätt fel.

Enkelt och snabbt i kombination med anpassning

Företag som digitaliserar sin metod för kommunikationshantering kan anpassa och förbättra marknadskommunikationen och samtidigt automatisera många av de tidskrävande uppgifter som krävs för att ta fram och distribuera informationen. Målet är att lyckas inom två områden. Främst handlar det om att kunna samla in information från olika källor så att kommunikationen kan sammanställas mer effektivt, och sedan om att uppfylla kundernas förväntningar genom att distribuera materialet via ett urval av kanaler, inklusive e-post och vanlig post. Om du gör detta bidrar det inte bara till att minimera behovet av tidskrävande och manuell informationsanpassning som lätt går fel, utan understöder även en kundfokuserad kommunikationsstrategi via flera kanaler där kunderna får välja hur de vill bli kontaktade.

Hantering av kommunikation via flera kanaler

Programvara för hantering av kommunikation via flera kanaler kan bidra till att stressen som är förknippad med att skapa effektiv kommunikation försvinner, och säkerställa att varje meddelande skickas via de kanaler kunden föredrar. Detta bidrar till att

  • frigöra tid för att fokusera på andra uppgifter – genom att automatisering införs i kommunikationsproduktionen frigörs tid som kan läggas på kundservice och på att få verksamheten att växa
  • optimera all marknadskommunikation – oavsett om det handlar om något så enkelt som att lägga till ett kundnamn, skriva ett personligt meddelande eller inkludera relevant reklammaterial bidrar anpassning till att maximera varje meddelandes effekt och detta kan leda till ökad kundnöjdhet och bättre försäljningsresultat
  • skapa kundrelationer – information som skickas till kunder måste vara relevant och lämplig för dem. Om den inte är det är det inte bara oekonomiskt, utan det kan också ge fel intryck och ha en negativ inverkan på en affärsrelation. Genom att du skickar riktad och anpassad kommunikation känner kunderna att du förstår dem och bryr dig om dem, vilket är nödvändigt för att de ska engagera sig samt främjar kundrelationen.