Små förändringar som ökar tillväxten

Små förändringar som ökar tillväxten

07/30/2018

Att starta upp ett företag innebär många utmaningar, och många överlever inte de första tre åren. I USA misslyckas till exempel 25 % av alla småföretag under sitt första år. 36 % misslyckas under sitt andra år och 44 % misslyckas under sitt tredje år.

Hantering av kundrelationer

När företag växer ökar också antalet kunder de betjänar. Att försöka hantera alla kontakter manuellt blir för komplicerat. Det leder till förlorad försäljning, missnöjda kunder och inaktuell information. Verktyg för hantering av kundrelationer (CRM) gör så att företag enkelt kan hantera ett växande antal relationer. De kan identifiera när det är mest effektivt att kommunicera med kontakter, samt beräkna vilka resurser som krävs för att uppfylla en beställning, och därmed säkerställa att den kan genomföras. Dessutom kan information enkelt uppdateras via en enda kontrollpanel, vilket är en viktig funktion som kan underlätta efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Kommunikation i flera kanaler

Konsumenter använder många olika kanaler för att kommunicera och de förväntar sig att företagen de gör affärer med också gör det. I stället för att förlita sig för mycket på en enda metod bör företag alltid kunna använda flera olika kanaler, så att de alltid kan använda den kanal som kunden föredrar. Vad som föredras kan vara olika beroende på budskapet och beröringspunkten, men dialogen måste vara sömlös. Detta ger större nöjdhet och engagemang, relationer som varar länge och muntliga rekommendationer – faktorer som alla är viktiga för tillväxten.

Bli digital för att minska försenade betalningar

Bolag av alla storlekar kan få problem om det inte strömmar in nog med pengar, men det är i synnerhet ett bekymmer för mindre företag, som ofta inte har resurser för att täcka underskott. En ytterligare komplikation är att sena betalningar ofta bara blir fler. När det saknas pengar kan man gå miste om möjligheter till tillväxt. När företag förlitar sig på manuella processer för att skapa och skicka fakturor drar de ut på processen, och det blir svårt att spåra vart räkningarna skickas och när åtgärder behöver vidtas vid förseningar. Att använda automatiserade digitala verktyg för att hantera processen säkerställer fullständig korrekthet och gör även processen mindre resursintensiv. Med digital spårning blir det också lättare att följa upp fakturor, vilket innebär att det blir lättare för företagen att hålla reda på vem som är skyldig vad.