Det bästa sättet att engagera dina kunder

Det bästa sättet att engagera dina kunder

11/30/2017

Ett företag kan ha tusentals kunder och även om de kan delas in efter samma demografi, till exempel kön, ålder eller plats, betyder det inte att deras behov är desamma. Individuella konsumenter vill känna sig speciella, de vill inte bara vara ett nummer på ett kalkylblad.

Företag prioriterar sina egna kommunikationsbehov

Kommunikation är ett område där det är otroligt enkelt att alienera kunder. Alltför ofta prioriterar företagen sina egna behov och väljer den kanal som är lättast att hantera och som kostar minst. Traditionell post ersätts med massutskick av e-post eftersom det bara är att trycka på skicka och man slipper kostnader för porto. Problemet är bara att det här tillvägagångssättet inte passar alla kunder – kunder som allt oftare kommunicerar via flera kanaler. Traditionell post, e-post och sociala medier, oavsett vilket så vill individer inte bli begränsade till en kanal. De vill kunna använda den som är mest praktisk vid en given tidpunkt och som bäst passar det aktuella meddelandet. När företag tvingar kunder att kommunicera på ett sätt blir de irriterade och handlar någon annanstans – de måste erbjudas valmöjligheter.

Personlig anpassning är att visa hänsyn

Ett annat sätt att visa att du är engagerad och tar dina kunders individuella behov på allvar är personlig anpassning. Men att redigera enskilda dokument och sedan samordna så att de skickas ut via en särskild kanal är tidskrävande och risken att det blir fel är stor. Lösningen är att effektivisera kommunikationen med hjälp av en programvara för hantering av utskick via flera kanaler. Sådana verktyg lär sig vad varje kund har för preferenser och kan automatiskt anpassa och distribuera all korrespondens via den mest effektiva kanalen. Behovet av mänskliga ingripanden minskar avsevärt, vilket sparar både tid och pengar och företagen kan vara säkra på att rätt meddelande når rätt kund via rätt kanal – något som såklart även gynnar kunderna.

Fyra sätt som företag tjänar på verktyg för hantering av utskick via flera kanaler

  • Personlig och professionell kommunikation skickas via rätt kanal – detta bidrar till att engagera kunder och bygga lojalitet och relationer
  • Fullständig kommunikationsintegritet – rätt korrespondens hamnar alltid hos rätt mottagare
  • Inga fler tidskrävande och trista arbetsuppgifter – du kan skriva ut, vika och stoppa i med bara några få klick
  • Sänkta portokostnader – artiklar som måste skickas med traditionell post kan samskickas för att hålla kostnaderna nere.