Uppnå mer med din marknadsföring

Uppnå mer med din marknadsföring

Dagens kunder har ett stort urval och de bombarderas ständigt av företag som försöker att kontakta dem via flera olika kanaler. För att gå igenom bruset och ge en acceptabel avkastning måste marknadsföringen göra intryck . Ett sätt att åstadkomma detta är genom att se till att budskapet når rätt...
Vad är kundupplevelsen?

Vad är kundupplevelsen?

Enligt Forrester Research kan kundupplevelsen (CX) definieras som ” hur kunder upplever sin interaktion med ditt företag ”. Kundens hela resa, allt från den första kontakten till supporten efter försäljningen, ingår i kundupplevelsen och bestående relationer bygger på att du erbjuder en upplevelse...
Subscribe to RSS - Kundupplevelsehantering