Folderproduktion

Kopiatorer och printrar klarar inte alltid att göra professionella dokument och presentationer av lösblad. Den digitala print-on-demand tekniken behöver också kompletteras med finishingutrustning för att slutresultatet ska bli praktiskt, användbart och attraktivt. Vi på Neopost Sverige AB, har ett flertal system och lösningar att erbjuda för en effektiv och snabb dokumenthantering, bland annat för sortering, plockning, rygghäftning och falsning.

Neopost Sverige AB – din leverantör av folderproduktion