Etikettering/Oblatering

Etikettering är en mycket användbar metod för adressering av kuvert, trycksaker tidningar och kataloger. Produktmärkning är en annan möjlighet där information av olika slag kan skrivas ut på en etikett och sedan fästas på produkten med en etiketteringsmaskin.

Oblatering är en snabb enkel och kostnadseffektiv metod vid distribution av trycksaker. Oblaten stänger igen den öppna änden på en falsad trycksak, den så kallade brevfällan och förhindrar därigenom att andra försändelser glider in och göms inuti trycksaken.

Kostnaden för kuvert elimineras och portot minskar då kuvertets vikt bortgår, dessutom undviks Postens straffavgift för att skicka öppna trycksaker.